Założenia programu

Od dziewięciu lat pracujemy z dziećmi i młodzieżą, realizując projekty mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, promocję postaw pro społecznych oraz pobudzanie do konstruktywnego i twórczego działania.
Mając stały kontakt z młodzieżą dostrzegamy i poznajemy ich potrzeby. Jedną z najważniejszych jest swobodny dostęp do wiedzy z zakresu edukacji seksualnej. Zapotrzebowanie na takie zajęcia zgłaszają nam nie tylko uczniowie gimnazjów i liceów, ale również szkolni pedagodzy i psychologowie.
Przy wsparciu Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton” z Warszawy, stworzyliśmy program zajęć dydaktycznych dotyczących edukacji seksualnej, który traktuje tę problematykę całościowo: od jej biologicznego aspektu, przez psychologiczny do społecznego.
Przekażemy młodym ludziom wiedzę, jak podejmować odpowiedzialne, samodzielne decyzje, jak dbać o swoje zdrowie i jak nie dać się zmanipulować grupie rówieśniczej. Myślą przewodnią programu jest to, że seksualność to ważna strona ludzkiego życia i że należy o nią dbać mądrze i odpowiedzialnie.

Warsztaty z edukacji seksualnej są autorskim programem stworzonym przez Aleksandrę Dulas i Annę Jurek. Program zajęć dydaktycznych został tak pomyślany, aby traktować tę problematykę całościowo: od jej biologicznego aspektu, przez psychologiczny, społeczny do prawnego.

Więcej o programie edukacji seksualnej, osobach prowadzących zajęcia i prowadzonych działaniach można znaleźć tutaj:

Edukacja seksualna, spis zagadnień

Rekomendowani edukatorzy i edukatorki

Fundacja SPUNK, spis działań 2010 – 2014