Zajęcia z filozofowania

Kim jesteś?

 
Anna Jurek prowadzi zajęcia z dziećmi ze szkoły podstawowej. Obecnie realizuje program, na który składają się następujące tematy:
 
1. Pytania do kalafiora Cel zajęć: zwiększenie świadomości nad tym, jaką rolę odgrywają pytania w rozbudzaniu ciekawości poznawczej dziecka oraz poszerzaniu wiedzy dotyczącej świata. Dzieci kierują pytania do kalafiora, spisujemy je na tablicy, a potem wybieramy jedno, o którym będziemy dyskutować.
2. Czym jest wyobraźnia? Cel zajęć: pobudzenie do refleksji nad tym, czym jest wyobraźnia, jak istnieje oraz jaką funkcję pełni w naszym życiu. Punktem wyjścia do rozmowy będzie fragment „Niekończącej się historii” Michael’a Ende.
3. O pięknie. Co to jest sztuka? Cel zajęć: refleksja nad pojęciem piękna: do czego się odnosi? Czy są różne rodzaje piękna? O korelacji piękna i dobra. O związku piękna i sztuki na podstawie reprodukcji obrazów.
4. W poszukiwaniu czasu. Cel: poszerzenie świadomości w obszarze refleksji nad pojęciem czasu. Czym jest czas? Co to znaczy, że „czas nas goni” lub „przecieka nam przez palce”? Czy czas „płynie” niezależnie od nas, czy jest tylko wytworem ludzkiego umysłu? O związku przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.  Punktem wyjścia do dyskusji będzie opowiadanie „Poszukiwanie czasu” Teresy Kopeć.
5. Jak powstał świat? Cel zajęć: refleksja nad różnymi koncepcjami powstania świata. Czy świat musiał powstać? Czy jeśli ma początek, będzie także miał swój koniec? Czy świat jest nieskończony? Na zajęciach będziemy pracować m.in. z mapami kosmosu.
6. Moje miejsce w świecie. Cel zajęć: zwiększenie świadomości na temat mojego miejsca w świecie. Jak rozumiem słowo „świat”? Z czego składa się świat? Czy jestem częścią świata? Każde dziecko dostanie wyciętego z kartonu ludzika, cztery paski papieru róznej wielkości i kartkę A4. Ich zadaniem będzie ułożyć na kartce elementy tak, aby pokazały jak rozumieją swoje miejsce w świecie. Pracę będziemy omawiać.
 
 
Filozofia, jak wiadomo, wzięła się ze zdziwienia. 
Tym, którzy lubią się dziwić, polecamy: