Władze Fundacji i Statut

Zarząd Fundacji

Aleksandra Dulas – prezeska. Socjolożka. W latach 1998 – 2000 redaktor programowa w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej. Ekspertka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Autorka licznych projektów edukacyjnych promujących aktywność społeczną i obywatelską. Prowadzi audycję „Działam, więc jestem” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej. Członkini Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Autorka programu edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Anna Jurek – wiceprezeska. Filozofka. Propagatorka programu „Filozofowania z dziećmi” autorstwa Matthew Lipmana. Nauczycielka etyki w jednym z łódzkich gimnazjów. Autorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, promujących niezależne i twórcze myślenie. Prowadzi audycję „Działam, więc jestem” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej. Stworzyła autorski program edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Rada Fundacji

prof. UŁ dr hab. Aldona Pobojewska – profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Epistemologii i Filozofii Nauki. Propagatorka metody „Filozofowania z dziećmi” autorstwa Matthew Lipmana, którą przekształciła w „Warsztaty z dociekań filozoficznych”. Pobudza do samodzielnego myślenia studentów i czuwa nad klarownością wypowiedzi w mowie i piśmie.

Anna Nowicka – filolożka, mediatorka, nauczycielka, działaczka na rzecz praw kobiet i praw pracowniczych. Propaguje uczestnictwo kobiet w polityce. Matka feministów.

Anna Bojanowska – przedsiębiorczyni. 


Statut Fundacji SPUNK


Sprawozdanie za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe z działań Fundacji za 2021 r.

Sprawozdanie za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe z działań Fundacji za 2020 r.

Sprawozdanie za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe z działań Fundacji za 2019 r.

Sprawozdanie za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe z działań Fundacji za 2018 r.

Sprawozdanie za 2017 r.

Sprawozdanie finansowe z działań Fundacji za 2017 r.

Sprawozdania za 2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działań Fundacji za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe z działań Fundacji za 2016 r.

Sprawozdania za 2015 r.

Sprawozdanie finansowe z działań Fundacji za 2015 r.

Sprawozdania za 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działań Fundacji za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe z działań Fundacji za 2014 r.

Sprawozdania za 2013 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działań Fundacji za 2013 r.

Bilans finansowy z działań Fundacji za 2013 r.

Sprawozdania za 2012 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działań Fundacji za 2012 r.

Sprawozdanie finansowe z działań Fundacji za 2012 r.