O nas

Pracując od 10 lat z dziećmi i młodzieżą wiemy, jak ważne jest podtrzymywanie ciekawości poznawczej młodych ludzi, pobudzanie do refleksji nad otaczającym światem oraz szkolenie umiejętności samodzielnego i niezależnego myślenia.

Specjalizując się w edukacji nieformalnej możemy pozwolić sobie na indywidualne podejście do każdego uczestnika i każdej uczestniczki zajęć, wychodzenie na przeciw oczekiwaniom młodych ludzi, opracowywanie, a potem sprawdzanie w praktyce autorskich programów zajęć.

Realizujemy własny program warsztatów z edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej, który zbiera bardzo dobre opinie i cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów, psychologów i pedagogów szkolnych. Prowadzimy szkolenia dla przyszłych edukatorek i edukatorów w tym zakresie. Organizujemy akcje promujące i upowszechniające edukację seksualną, bo wiemy, że dostęp do rzetelnej wiedzy na temat seksualności człowieka jest bardzo ważny, szczególnie w okresie dojrzewania.

Działamy w mediach, nie tylko promując swoje działania, ale także przyglądając się inicjatywom społecznym i lokalnym. Kiedy dowiemy się o nich wystarczająco dużo, opisujemy je w gazecie, którą tworzymy, w Łódzkiej Gazecie Społecznej Miasto Ł (www.miastol.pl) i rozmawiamy o nich w audycji, którą prowadzimy „Miasto Ł w eterze” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej (www.zak.lodz.pl).

Skąd się wzięła nazwa „spunk”?

  • google translate – odwaga;
  • wikipedia – courage or spirit, pluck; quality of mind showing enthusiasm, boldness, energy, courage, determination and motivation – stan umysłu wykazujący entuzjazm, śmiałość, energię, odwagę, determinacje i motywację;
  • Astrid Lindgren Pippi wchodzi na pokład – „spunk” jest symbolem tworzenia nowych słów i nadawania im znaczeń, które sami wymyślimy. Jako, że język tworzy rzeczywistość, to tworzenie języka jest aktem twórczym w niemal filozoficznym wymiarze.
  • Jorgen Gaare, Oystein Sjaastad, Pippi i Sokrates. Wędrówki filozoficzne po świecie Astrid Lindgren; polecamy rozdział dotyczący filozofii języka i słowa „spunk”. Jako wprowadzenie polecamy artykuł: http://www2.tygodnik.com.pl/ksiazki/32/ksiazka07.php

Zastanawiając się nad nazwą dla Fundacji odwoływaliśmy się przede wszystkim do Pippi, ale także do pozostałych znaczeń słowa. Jesteśmy odważni, pełni pasji i zmotywowani w promowaniu i upowszechnianiu nowych metod edukacji.