Fundacja

Pracując od 10 lat z dziećmi i młodzieżą wiemy, jak ważne jest podtrzymywanie ciekawości poznawczej młodych ludzi, pobudzanie do refleksji nad otaczającym światem oraz szkolenie umiejętności samodzielnego i niezależnego myślenia.

Specjalizując się w edukacji nieformalnej możemy pozwolić sobie na indywidualne podejście do każdego uczestnika zajęć, eksperymentowanie z metodami twórczego myślenia i opracowywanie, a potem sprawdzanie w praktyce autorskich programów zajęć.

Odwołujemy się do koncepcji Filozofowania z dziećmi autorstwa Matthews Lipmana, ucząc zadawania wnikliwych pytań, prowadzenia dialogu i krytycznego myślenia.

Korzystamy z dorobku Edwarda de Bono i jego koncepcji lateralnego myślenia, zakładamy kapelusze myślowe, działamy idąc tropem jego myśli, dumnie przypinamy do piersi medale wartości.

Realizujemy także własny program warsztatów z edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej, który zbiera bardzo dobre opinie i cieszy się dużym powodzeniem, tak wśród uczniów, jak i psychologów i pedagogów szkolnych.

About SPUNK Foundation

—–

Skąd się wzięła nazwa „spunk”?

Słowo to ma wiele znaczeń:

  • google translate – odwaga;
  • wikipedia – courage or spirit, pluck; quality of mind showing enthusiasm, boldness, energy, courage, determination and motivation – stan umysłu wykazujący entuzjazm, śmiałość, energię, odwagę, determinacje i motywację;
  • Astrid Lindgren Pippi wchodzi na pokład – „spunk” jest symbolem tworzenia nowych słów i nadawania im znaczeń, które sami wymyślimy. Jako, że język tworzy rzeczywistość, to tworzenie języka jest aktem twórczym w niemal filozoficznym wymiarze.
  • Jorgen Gaare, Oystein Sjaastad, Pippi i Sokrates. Wędrówki filozoficzne po świecie Astrid Lindgren; polecamy rozdział dotyczący filozofii języka i słowa „spunk”. Jako wprowadzenie polecamy artykuł: http://www2.tygodnik.com.pl/ksiazki/32/ksiazka07.php

Zastanawiając się nad nazwą dla Fundacji odwoływaliśmy się przede wszystkim do Pippi, ale także do pozostałych znaczeń słowa. Jesteśmy odważni, pełni pasji i zmotywowani w promowaniu i upowszechnianiu nowych metod edukacji.