Erasmus+

O dialogu międzykulturowym w ramach projektu „Digital Youth”

W dniach 12 – 19 października 2017 r. trójka naszych współpracowników wzięła udział w szkoleniu dla pracowników młodzieżowych pt. Digital Youth. Przez osiem dni ponad trzydzieści osób z ośmiu krajów dyskutowało o kształceniu międzykulturowym, wartościach, które za nim stoją, wyzwaniach współczesnego świata, w którym doświadczamy przenikania się kultur, a także wymieniało się doświadczeniami z pracy z młodzieżą w swoich krajach.

W ciągu kilku dni uczestnicy i uczestniczki nakręcili, zmontowali i zaprezentowali pięć filmów, które promują idee: dialogu międzykulturowego, równości, wzajemnego uczenia się i inspirowania opartego na różnorodności i bogactwie różnych kultur. Dwa z nich zostały zgłoszone do międzynarodowych konkursów filmów krótkometrażowych!

Szkolenie odbyło się w Patarze – pięknej tureckiej miejscowości.


O różnorodności kulturowej, dialogu i uczeniu się przez całe życie, Turcja 2017

Aleksandra Dulas i Anna Jurek wyjechały do Turcji, aby wziąć udział w szkoleniu „Multipliers of non Formal & Intercultural Communication” realizowanym przez niemiecką organizację Kultur&Art. Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy na temat różnorodności kulturowej, znaczenia dialogu międzykulturowego, mechanizmów stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji. Ważnym celem treningu było wzmocnienie trenerów pracujących z młodzieżą w wykorzystywaniu edukacji nieformalnej do kształtowania wśród młodych ludzi postaw: otwarcia, tolerancji, solidarności i ciekawości poznawczej względem kultur innych niż własna.


Projekty finansowane w ramach programu Erasmus+