Nasza wizja edukacji

Zależy nam na tym, aby uczyć dzieci i młodzież myślenia, podejmowania mądrych decyzji i dokonywania odpowiedzialnych wyborów. Pomagamy w rozwijaniu kompetencji społecznych, żeby młodzi ludzie mogli lepiej funkcjonować w grupie rówieśniczej. Przekazujemy wiedzę, która jest użyteczna.

Wartości, które stoją za naszymi działaniami to:

  • podtrzymywanie ciekawości poznawczej młodych ludzi,
  • pobudzanie do refleksji nad otaczającym światem, zadawania pytań, stawianie problemów oraz mierzenia się z ich rozwiązaniem,
  • pobudzanie do samodzielnego, niezależnego myślenia,
  • zachęcanie do prowadzenia dyskusji poprzez argumentowanie własnych opinii i odnoszenie się do innych opinii merytorycznie i z szacunkiem,
  • przekazywanie rzetelnej i najnowszej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społeczno-ekonomicznych, przyrodniczych i ścisłych,
  • zachęcanie do patrzenia na ludzi i świat z różnych perspektyw, szanując różnice jednostkowe i kulturowe.

W jakim stanie dzisiaj jest edukacja i jak powinna wyglądać mówi sir Ken Robinson, a my „podpisujemy się pod tym obiema rękoma”:

Polecamy także zajrzeć na stronę, na której znajdują się fascynujące, pełne pasji i poczucia humoru wystąpienia osób, które mówią o tym, jak edukować dzieci, a także nas, dorosłych: www.ted.com/playlists/124/ken_robinson_10_talks_on_educ

TED