Dociekania Filozoficzne

DOCIEKANIA FILOZOFICZNE – szkolenie dla nauczycieli, edukatorów, trenerów i coachów

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi metodą dociekań filozoficznych stworzoną przez prof. Mathew Lipman z The Institute for Advancement of Philosophy for Children (IAPC) w Montclair State University w USA. Szkolenie odbędzie się w dniach 11 – 12.01.2020 oraz 25.01.2020 w godz. 10.00 – 18.00 w Łodzi.

Szkolenie składa się z 3 części:
* Dwudniowe spotkanie (11 – 12.01.2020) obejmujące: teoretyczne założenia dociekań filozoficznych, warsztaty dotyczące: roli dialogu w dociekaniach, myślenia pytajnego, wagi pytań w procesie filozofowania, roli osoby prowadzące oraz doświadczenie dwóch warsztatów z użyciem metody.
* Praca domowa: przygotowanie 3 scenariuszy warsztatów/lekcji w wybranych przez siebie obszarach tematycznych.
* Jednodniowe spotkanie (25.01.2020 ) poświęcone dociekaniom z użyciem gry Drzew-słów oraz stylom i różnicom w prowadzeniu dociekań. Omówimy także wybrane konspekty zajęć.

Przygotujemy także dla Państwa bibliografię dotyczącą założeń i wartości, na których opiera się metoda prowadzenia dociekań filozoficznych, spis książek, animacji i wystąpień, które rozbudują Państwa wiedzę w tym zakresie.

Zaliczenie wszystkich 3 etapów szkolenia upoważnia do odebrania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Szkolenie poprowadzą Anna Jurek i Filip Jach, przy gościnnym udziale Marty Gontarskiej, dr Katarzyny Kuczyńskiej oraz prof. Aldony Pobojewskiej.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo do 20.12.2019 na adres fundacja@spunk.pl z dopiskiem w tytule: Dociekania filozoficzne. Cena: 450 zł, płatna przelewem do 27.12.2019 na konto: 17 1750 0012 0000 0000 3823 8361 Raiffeisen Polbank. Po dokonaniu przelewu proszę potwierdzić go mailowo.

Dodatkowych informacji udzielamy mailowo pod adresem: fundacja@spunk.pl lub telefonicznie pod numerami: 881 914 430 – Filip Jach, 661 143 076 – Anna Jurek.

Biogramy:

Filip Jach – Trener (Trener Mocy. Filip Jach), facylitator i andragog. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie studiuje także pedagogikę. Absolwent Rocznego Kursu Umiejętności Trenerskich i Pracy ze Światem Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces oraz Studium Zawodowego Trenera Zmiany Pracowni Coachingu NOVO. Od 2016 roku związany z Amnesty International, gdzie pełnił funkcję specjalisty ds. realizacji projektów edukacyjnych. Obecnie jest zatrudniony jako koordynator aktywizmu. Członek Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis” oraz Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Interesuje się psychoterapią i coachingiem.

Anna Jurek – edukatorka i filozofka. Propagatorka programu „Filozofowania z dziećmi” autorstwa Matthew Lipmana, według którego prowadzi warsztaty z dziećmi. Odbyła szkolenie w zakresie Projektu Edukacji Filozoficznej ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ autorstwa Jarosława Spychały, licencja 1102-2016-KLLL. Dla Teatru Powszechnego prowadzi warsztaty filozoficzne po spektaklu „Ony” autorstwa Marty Guśniowskiej. W Teatrze Pinokio współtworzyła projekt „Włącz Teatr”, w ramach którego prowadziła grupę nauczycieli i warsztaty filozoficzne dla młodzieży. Efektem końcowym było stworzenie Bagażu doświadczeń, zbioru pomysłów i inspiracji rozwijających tematy podejmowane w spektaklu „Gdzie jest „Lailonia?” opartym na książce „13 bajek z Królestwa Lailonii dla małych i dużych” Leszka Kołakowskiego. W Muzeum Sztuki w Łodzi moderowała spotkania w ramach otwartego cyklu wykładów „Początek i koniec życia − aspekty etyczne i ich audiowizualne reprezentacje”.

Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Edukatorka seksualna i równościowa. Ambasadorka książki „Ciało-śmiało” Sonya Renee Taylor. W 2017 r. otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania.

Marta Gontarska – edukatorka, rzeczniczka i trenerka. W Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) prowadzi trzyletni projekt europejski „Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)”. Doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie przygotowuje badania z zakresu społecznego uczenia się dorosłych wokół organizacji pozarządowych i ruchów społecznych. W pracy trenerskiej i edukacyjnej wykorzystuje głównie dwie metody pracy oparte na dialogu: dociekania filozoficzne oraz otwarte przestrzenie dla dialogu i dociekań. Posiada certyfikat brytyjskiej organizacji SAPERE z metody dociekań filozoficznych dla dzieci i młodzieży (ang. philosophy for/with children). Współpracuje również z wieloma organizacjami w kraju i zagranicą, m.in. Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE), Amnesty International, Concord Europe. Więcej na: https://krytykapolityczna.pl/ekspertki/ekspertki/marta-gontarska/

Katarzyna Kuczyńska, dr filozofii, od kilkunastu lat zajmuje się dydaktyką filozofii teoretycznie oraz praktycznie: nauczycielka etyki i filozofii na wszystkich poziomach edukacyjnych; pomysłodawczyni i realizatorska licznych przedsięwzięć z zakresu popularyzacji edukacji filozoficznej (np. Anima(cje) Filozofii; projekt Jestem z Wrocławia, więc myślę); konsultantka we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Współautorka trzech innowacji w zakresie ustawicznego kształcenia dorosłych, w tym polijęzykowej gry edukacyjnej Drzewo-słów.

Aldona Pobojewska – profesor filozofii, zatrudniona w Katedrze Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Fundacji Walthera-Rathenau. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: epistemologia i filozofia edukacji. Autorka licznych tekstów publikowanych w naukowych czasopismach polskich i niemieckich. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Rzeczoznawczyni MEN ds. szkolnych podręczników filozofii i etyki. Pomysłodawczyni i koordynatorka międzynarodowego grantu Edukacja rodziców. Szkoła komunikacji międzypokoleniowej. Obecnie prezes Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”, którego celem jest propagowanie idei dociekań filozoficznych. Zainspirowana programem Matthew Lipmana Filozofia dla dzieci zaproponowała jego modyfikację, tzw. warsztaty z dociekań filozoficznych. Od 1993 roku stosuje je w pracy dydaktycznej z różnymi grupami wiekowymi: uczniami szkoły podstawowej i liceum, ze studentami, nauczycielami i słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku.