Wstęp do metody Dociekań filozoficznych, vol. 3

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu zdobędą Państwo podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi metodą Dociekań filozoficznych, stworzoną pierwotnie przez prof. Mathew Lipman z The Institute for Advancement of Philosophy for Children (IAPC) w Montclair State University w USA, a następnie przekształconą do pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi. Metodę można z powodzeniem stosować w szkole, coachingu, terapii, szkoleniach.

Szkolenie odbędzie się w dniach 25 – 26 września 2021 r. w godz. 10.00 – 18.00 w Warszawie. 

Program:

  • 25.09.2021 (sob.): teoretyczne założenia dociekań filozoficznych, rola dialogu w dociekaniach, myślenie pytajne, waga pytań w procesie filozofowania, warsztat z dociekań filozoficznych.
  • 26.09.2021 (ndz.): rola osoby prowadzącej w dociekaniach, style i różnice w prowadzeniu dociekań, łączenie perspektywy globalnej i antydyskryminacyjnej w metodzie, dwa warsztaty z dociekań filozoficznych.

Szkolenie obejmuje: uczestnictwo w warsztacie oraz konieczność przesłania 2 scenariuszy warsztatów w wybranych przez siebie obszarach tematycznych.  

Otrzymają Państwo także bibliografię, zamierającą spis książek, animacji i wystąpień, dotyczących założeń i wartości, na których opiera się metoda prowadzenia dociekań filozoficznych.

Cena: 500 zł, płatna przelewem do 15.09.2021 na konto:
17 1750 0012 0000 0000 3823 8361 BNP Paribas. Tytuł przelewu: Wstęp do dociekań filozoficznych.
Zgłoszenia z załączonym potwierdzeniem wpłat przyjmujemy mailowo do 16.09.2021 na adres treningmocy@gmail.com, z dopiskiem w tytule: Wstęp do dociekań filozoficznych
Szkolenie zostanie uruchomione w przypadku zgłoszenia się minimalnej liczby osób.\

Dodatkowych informacji udzielamy mailowo pod adresem: treningmocy@gmail.com lub telefonicznie pod numerami: 881 914 430 – Filip Jach, 661143076 – Anna Jurek.

OSOBY PROWADZĄCE:

Anna Jurek – edukatorka i filozofka. Propagatorka programu „Filozofowania z dziećmi” autorstwa Matthew Lipmana, według którego prowadzi warsztaty z dziećmi. Odbyła szkolenie w zakresie Projektu Edukacji Filozoficznej ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ autorstwa Jarosława Spychały, licencja 1102-2016-KLLL. Dla Teatru Powszechnego prowadzi warsztaty filozoficzne po spektaklu „Ony” autorstwa Marty Guśniowskiej. W Teatrze Pinokio współtworzyła projekt „Włącz Teatr”, w ramach którego prowadziła grupę nauczycieli i warsztaty filozoficzne dla młodzieży. Efektem końcowym było stworzenie Bagażu doświadczeń, zbioru pomysłów i inspiracji rozwijających tematy podejmowane w spektaklu „Gdzie jest „Lailonia?” opartym na książce „13 bajek z Królestwa Lailonii dla małych i dużych” Leszka Kołakowskiego. W Muzeum Sztuki w Łodzi moderowała spotkania w ramach otwartego cyklu wykładów „Początek i koniec życia − aspekty etyczne i ich audiowizualne reprezentacje”. Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Edukatorka seksualna i równościowa. Prowdzi profil na Instagramie pani.cogito.filozofuje. W 2017 r. otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania.

Marta Gontarska – edukatorka, rzeczniczka i trenerka. W Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) prowadzi trzyletni projekt europejski „Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)”. Doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie przygotowuje badania z zakresu społecznego uczenia się dorosłych wokół organizacji pozarządowych i ruchów społecznych. W pracy trenerskiej i edukacyjnej wykorzystuje głównie dwie metody pracy oparte na dialogu: dociekania filozoficzne oraz otwarte przestrzenie dla dialogu i dociekań. Posiada certyfikat brytyjskiej organizacji SAPERE z metody dociekań filozoficznych dla dzieci i młodzieży (ang. philosophy for/with children). Współpracuje również z wieloma organizacjami w kraju i zagranicą, m.in. Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE), Amnesty International, Concord Europe.

Filip Jach – doradca filozoficzny, trener i początkujący coach (Trener Mocy. Filip Jach). Ukończył filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent Rocznego Kursu Umiejętności Trenerskich i Pracy ze Światem Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces oraz Studium Zawodowego Trenera Zmiany. Od 2016 roku związany z Amnesty International, gdzie pełnił funkcję specjalisty ds. realizacji projektów edukacyjnych. Obecnie jest zatrudniony jako koordynator aktywizmu. Członek Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego oraz Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”. Interesuje się psychoterapią i coachingiem.