Profilaktyka zachowań przemocowych

Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK zaprasza na szkolenie dla wychowawców, pedagogów, pracowników socjalnych, osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, które zawodowo mają kontakt z osobami przemocowymi.
Szkolenie poszerza wiedzę i rozwija umiejętności interpersonalne, aby skutecznie radzić sobie z agresją, a zarazem wspierać rozwój psychospołeczny podopiecznych.

Dwudniowe spotkanie poprowadzi Dominika Cwynar, autorka Ogólnopolskiego Program Szkoleń Profilaktyki Bezpieczeństwa „BezpiecznaJa”.

Na szkolenie składa się 7 paneli tematycznych:
1. Wprowadzenie do analogii przemocy i działań z nią związanych
2. „Wilk w owczej skórze” – style przemocy psychicznej
3. Trójkąt Karpmana w rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej
4. Pewność siebie vs. przemocowy podopieczny
5. Podsumowanie dnia poprzedniego – panel pytań i odpowiedzi
6. Przemoc seksualna, sposoby pre-terapeutycznej pracy z ofiarą
7. Przepisy prawne – jakie masz prawa?

Praktyczne korzyści z udziału w szkoleniu
Podczas szkolenia wypracujemy konkretne postawy i schematy zachowań, które pomogą
w realizowaniu świadomej opieki i bezpiecznego wprowadzania w życie.
Prezentowane tematy będą omawiane w odniesieniu do wielu sytuacji z codziennego życia,
z uwzględnieniem tych zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
Każdy uczestnik będzie mógł swobodnie zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w relacji
z podopiecznym.

Nabyta wiedza pozwoli na:
– rozpoznawanie podłoża przemocy i agresji,
– poznanie przyczyny agresji leżących po stronie ofiary,
– adekwatne reagowanie,
– poznanie efektywnych i nieefektywnych sposobów komunikowania się w sytuacji przemocy,
– przeprowadzenie w grupie analizy poziomu poczucia bezpieczeństwa,
– świadome i skuteczne działanie pomocowe wobec ofiary oraz sprawcy przemocy.

Wiedza przekazywana jest w przystępny, praktyczny i otwarty sposób, bez omijania tematów trudnych. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, zachęcamy do nadsyłania pytań, które zostaną omówione podczas spotkania.

Termin: 10 – 11.11.2018 / sobota 10:00-18:00 / niedziela 10:00-16:00

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo do dnia 29.10.2018 r. na adres fundacja@spunk.pl z dopiskiem w tytule: Cywylizowany drapieżca. Cena szkolenia: 400 zł, płatna przelewem do 02.11.2018 r. na konto: 17 1750 0012 0000 0000 3823 8361 Raiffeisen Polbank. Po dokonaniu przelewu proszę potwierdzić go mailowo.

Prowadzenie: Dominika Cwynar – certyfikowany mentor-coach i szkoleniowiec. Autorka
i prowadząca Ogólnopolski Program Szkoleń Profilaktyki Bezpieczeństwa „BezpiecznaJa”. Ekspert zapraszany przez media, w tym TVP2, TVN, prasa, radio, strony eksperckie z zakresu obrony osobistej i profilaktyki zagrożeń dynamicznych, społecznych i relacyjnych. Prowadzi wiele szkoleń i warsztatów z zakresu świadomego życia, relacji oraz z rozwoju zawodowego i osobistego.
Była ofiara, matka nastoletnich córek. Od kilku lat aktywnie, z sukcesami, pracuje indywidualnie
i grupowo z ofiarami różnych form przemocy aktywnej i pasywnej, ich bliskimi, oraz z osobami stosującymi przemoc, gotowymi do zmian. Prezes Stowarzyszenia Fair Is działającego w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa oraz pomocy ofiarom przemocy.

Zapraszamy!