Edukacja bez tabu

Po raz kolejny będziemy realizować program miejski, w ramach którego będziemy wspierać młodzież w fajnym, mądrym i bezpiecznym wchodzeniu w dorastanie. Działamy tak już od 2012 roku!


Projekt poświęcony jest wprowadzaniu działań profilaktycznych z zakresu szeroko pojętego zdrowia seksualnego, obejmującego dobrostan fizyczny, psychiczny oraz społeczny łódzkiej młodzieży. Realizować go będziemy poprzez edukację seksualną skierowaną przede wszystkim do młodzieży w wieku 13-15 lat, a także do dorosłych, zwłaszcza rodziców oraz opiekunów prawnych.

W ramach projektu zaplanowane są:

  • 8-godzinne warsztaty edukacji seksualnej skierowanej do łódzkiej młodzieży w wieku 13-15 lat (32 grupy),
  • …w tym 3 warsztaty skierowane do młodzieży ukraińskiej,
  • 10 spotkań z dorosłymi – rodzicami oraz opiekunami prawnymi – na temat naszego programu edukacji seksualnej,
  • konsultacje indywidualne dla rodziców, opiekunów prawnych, nauczycielek_lii, pedagożek_ów, psycholożek_ów i młodzieży,
  • anonimowe poradnictwo.

Spis zagadnień i formularz zgody dla rodziców/opiekunów prawnych.

Projekt realizowany przez Fundację Owoc Spotkania oraz stały skład SPUNK’a.

Zadanie ,,Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV” realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.