Co warto wiedzieć o konfliktach w szkole?

Ola Dulas o tym, jak radzić sobie z konfliktami w klasie, jaką pozycję w nich zająć, jak wspierać dzieci i młodzież w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. W znakomitym towarzystwie.


Konflikt jest naturalną częścią relacji wewnątrz grupy – także klasy. Jak wychowawca i wychowawczyni może radzić sobie z konfliktami między młodymi osobami? Dlaczego konflikt jest naturalną częścią relacji wewnątrz grupy?
Jaka powinna być Twoja rola w sytuacji konfliktu – kiedy działać, a kiedy powstrzymać się od działania?
Dlaczego ważne jest, aby dzieci i młodzież potrafiły wyrażać złość w konstruktywny sposób i jaką rolę może odegrać szkoła w przekazywaniu tej umiejętności?
Zapraszamy 18 kwietnia (wtorek) w godzinach 18:00-19:30 na Zoom (rejestracja https://zapisy.ceo.org. pl/activity/558/overview) na Facebooku.
Więcej informacji znajdziesz w wydarzeniu: https://www. facebook.com/events/229445589631488