Fundacja SPUNK -> Grupa SPUNK

Wrzucamy Wam mały update dotyczący tego że, jesteśmy w procesie zamykania fundacji i przechodzenia w status grupy nieformalnej.

 Jako ngo działa_śmy od 10 lat i przez ten czas by_śmy częścią rad pożytku publicznego, komisji dialogu społecznego i różnych ciał, które doradzały, opiniowały i szukały rozwiązań, jak efektywnie współpracować z samorządami i ministerstwami w zakresie edukacji.


Ostatnie lata trochę nas przetyrały w kontekście polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów, siania strachu i zamętu w związku z edukacją seksualną w szkołach.

Cały czas jednak działamy dzielnie, merytorycznie i z poczuciem humoru. Kończymy nowe studia, szkolenia i kursy, bo świat nas ciekawi i lubimy się uczyć. Cały czas robimy i będziemy robić edukację seksualną, czyli dostarczać wiedzę, oswajać ciało i otwierać głowy na różne punkty widzenia, zawsze w kontekście rozwijania potencjałów i dbania o swój dobrostan. Piszcie zatem do nas i dzwońcie.
Do zobaczenia na zajęciach w szkołach, świetlicach, domach dziecka, ośrodkach socjoterapii, w kinach, w teatrach, festiwalach, w urzędach miasta, gminy.
Dzięki, że jesteście z nami!
Fot. Justyna Tomczak Photography