Edukacja przyszłości, live z Natalią Hatalską

Jak powinna wyglądać edukacja przyszłości, żeby przygotowywać dzieci do życia w świecie? W jakim środowisku powinna funkcjonować szkoła, żeby się rozwijać? Czy obecna forma edukacji formalnej powinna jak najszybciej przejść do lamusa? Czy można obronić inwestowanie w technologie w obliczu katastrofy klimatycznej?

Może wszyscy powinniśmy zostać aktywistami_tkami klimatycznymi? Czy mapa trendów opracowana przez infuture.institute może nam pomóc jak dobrze żyć? Prowadzenie: Anną Jurek – filozofka i edukatorka, wiceprezeska Fundacji SPUNK.

Natalia Hatalska – CEO i założycielka infuture.institute – instytutu badań nad przyszłością. Financial Times umieścił ją na liście New Europe 100, a Wysokie Obcasy uznały za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Jedna z najbardziej wpływowych ekspertek zajmujących się analizą, poszukiwaniem i prognozowaniem nowych trendów. Nagrodzona przez Geek Girls Carrots za bycie wzorem kobiety zajmującej się nowymi technologiami oraz tytułem Digital Shaper, wyróżniający wybitne osobowości, za wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. Autorka wielokrotnie nagradzanego bloga: hatalska.com, książek „Cząstki przyciągania”, „Far Future. Historia jutra” oraz najnowszej „Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?”. Wydarzenie realizowane ramach projektu ”PHERECLOS – Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling” przez Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej