Biblioteczki Edukacji Seksualnej w Łodzi!

Tworzymy Biblioteczki Edukacji Seksualnej, aby każda osoba, mała i duża, miała dostęp do rzetelnej wiedzy z zakresu rozwoju seksualnego człowieka.

Wiedza to potęga, a wiedza o własnym ciele, emocjach i umyśle to klucz do dobrego życia.

Pomysł jest wynikiem wieloletniego doświadczenia, które mamy w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami/kami, wychowawcami.

Wiemy, jak ważna jest wiedza dot. dojrzewania i rozwoju seksualnego człowieka, wiemy, jak trudne bywają konsekwencje braku dostępu do niej.

Pomimo tego, że od lat prowadzimy zajęcia i warsztaty, nadal ogromna liczba osób nie ma do nich dostępu. Stworzenie Biblioteczki książek, które podejmują ten ważny dla jakości życia temat, jest uzupełnieniem naszych działań na rzecz edukacji seksualnej. Książki będą dostępne dla każdej osoby, która szuka wiedzy.

Naszymi partnerami są 3 biblioteki miejskie z Łodzi: Biblioteka Słówka Biblioteka Rozgrywka Biblioteka na Ketlinga.

Zadanie jest realizowane w ramach Mikrograntów, które dzielnie i z zaangażowaniem koordynuje Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani.