Edu seks is in the town!

Po raz kolejny będziemy robić warsztaty dla młodzieży, spotykać się z rodzicami i opiekunami prawnymi, organizować spotkania w gabinetach ginekologicznych i prowadzić poradnictwo. A wszystko finansowane z budżetu Miasta Łodzi.

Wszystkie działania skierowane są do mieszkanek i mieszkańców Łodzi, w tym młodzieży w wieku 13-15 lat. Czekamy na zgłoszenia ze szkół, świetlic, domów dziecka, ośrodków wychowawczych.

Można się do nas zgłaszać na:

Tutaj znajdziesz informacje projektowe:

Opis projektu

Spis zagadnień

Zgoda dla rodziców/opiekunów prawnych

Ruszamy!

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.