Czy świat zapomni o chłopcach? live

Dziewczynki, nastolatki, kobiety mają do wyboru różne scenariusze na to, jak się stawać bardziej świadomymi, wolnymi, szczęśliwymi osobami. Czy chłopcy i mężczyźni też mają różne opcje?

Razem z Julianem Czurko i Michałem Maciejakiem, trenerami z projektu „SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany”, zastanowimy się:
🔹 Kim jest chłopiec we współczesnym świecie?
🔹 Jak wspierać chłopaków w wyrażaniu i nazywaniu emocji?
🔹 Jak wychowywać chłopców w duchu równości i szacunku dla innych?
🔹 Jak definiować „męskość”, żeby była wzmacniająca i rozwijająca?⚡ Zapraszamy 3.06.2021 o godz. 18.00.
Oglądajcie nas na FB Fundacji SPUNK.

Spotkanie poprowadzi Anna Jurek, edukatorka seksualna, filozofka, prezeska Fundacji SPUNK.

O gościach:
Julian Czurko – trener, coach i facylitator. Jako edukator młodzieżowy współpracuje z Fundacją SPUNK od początku jej działalności, wspierając rozwój programu z zakresu edukacji seksualnej. Współpracuj także z radami pedagogicznymi, szkoląc je z zakresu metodyki, w tym włączania narzędzi TIK, i profilaktyki, szczególnie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Trener w projekcie „SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany”.
Michał Maciejak – trener dramy. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą, osobami, które z nią współpracują oraz w w przeciwdziałaniu przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Trener w projekcie „SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany”.

Spotkanie realizowane w ramach projektu „Tak! dla edukacji seksualnej w całej Polsce” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG