MAMY TO!

40 znakomitych osobowości będzie razem z nami nieść edukację seksualną i równościową do małych miast w całej Polsce. Będziemy się spotykać z młodzieżą, rodzicami, radnymi, decydentami i już nie możemy się doczekać.

40 osób z całej Polski weźmie udział w szkoleniach z zakresu:

  • edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej, ich miejsca w edukacji formalnej i nieformalnej, prowadzenia społecznego dialogu i rzecznictwa oraz procedur przygotowania i wdrożenia uchwał wprowadzających edukację seksualną i antydyskryminacyjną jako zadanie publiczne (6 weekendów zjazdów w Łodzi, luty – czerwiec 2021),
  • organizacji i prowadzenia spotkań z przedstawicielami szkół, placówek edukacyjno-wychowawczych i rodzicami w swoim środowisku lokalnym (maj – wrzesień 2021),
  • prowadzenia warsztatów dla młodzieży przy wsparciu edukatorek i edukatorów Fundacji SPUNK, w swoich gminach, powiatach, miastach (wrzesień – listopad 2021),
  • organizacji i prowadzenia spotkań z przedstawicielami władz lokalnych oraz z lokalnymi sojusznikami (czerwiec – listopad 2021),
  • stworzenia projektów uchwał oraz rzecznictwa na rzecz wprowadzenia edukacji seksualnej i równościowej w swoim samorządzie (czerwiec – listopad 2021).

Więcej o kampanii EDUKACJA SEKSUALNA POLSKA http://edukacjaseksualna.com/.