PHERECLOS, warsztaty filozoficzne dla nauczycielek/li

W ramach projektu PHERECLOS – Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling realizowanego przez Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej, Anna Jurek prowadzi warsztaty z filozofowania z dziećmi, skierowane do kadry pedagogicznej.

Podczas warsztatu, uczestnicy/czki doświdczą procesu filozoficznego dociekania
w oparciu o metodę stworzoną przez prof. Mathew Lipman z The Institute for Advancement of Philosophy for Children (IAPC) w Montclair State University w USA. Spotkanie będzie obejmować: wprowadzenie do filozofowania, warsztat z dociekań, rozmowę dotyczącą wagi pytań w procesie filozofowania i myślenia pytajnego.

Wymiar: 2 spotkania on-line, 3 godziny zegarowe.

Zapisy: https://p.lodz.pl/arch/pl/phereclos

Więcej informacji o projekcie: https://p.lodz.pl/arch/pl/phereclos, https://www.phereclos.eu/