EDUKACJA SEKSUALNA POLSKA – start!

Ruszamy z działaniami w ramach których tworzymy sieć edukatorek/ów seksualnych w małych i średnich miastach Polski, którzy w swoich regionach będą działać na rzecz samorządowych rozwiązań dla edukacji seksualnej i równościowej.

40 os. zostanie przeszkolonych w zakresie: edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej, ich miejsca w edukacji formalnej i nieformalnej, przygotowania i wdrożenia uchwał wprowadzających edukację seksualną i antydyskryminacyjną jako zadanie publiczne.

Przeszkolone osoby przeprowadzą pilotażowe zajęcia dla młodzieży w swoich gminach, powiatach, miastach, znajdą sojuszników wśród lokalnych władz i instytucji, stworzą projekty uchwał i będą działały na rzecz ich wprowadzenia. Nowoczesna edukacja seksualna jest możliwa w każdym mieście, gminie i powiecie w Polsce, jeśli tylko znajdą się odważne osoby, gotowe o nią powalczyć! – dodaje Weronika Jóźwiak, koordynatorka projektu.

Co więcej?

Szukamy osób, które lubią wyzwania, bo zajmowanie się edukacją seksualną i równościową w dzisiejszej Polsce to zadanie dla superbohaterek i superbohaterów. – mówi Anna Jurek, wiceprezeska Fundacji SPUNK. –  Zależy nam na tym, aby wiedza z tego zakresu docierała poza duże miasta. To tam będziemy szukać przyszłych edukatorek i edukatorów. Sojuszników znajdziemy wśród rodziców, nauczycielek i nauczycieli, władz lokalnych, organizacji pozarządowych.

Rekrutacja ruszy 26.11.2020 i będzie prowadzona dwuetapowo, poprzez ankiety i rozmowy indywidualne. Link do ankiety podamy wkrótce.

Kontakt: Weronika Jóźwiak – koordynatorka projektu 609 551 089, Anna Jurek – promocja i kontakt z mediami 661 143 076

Informacja prasowa:

Projekt „Tak! dla edukacji seksualnej w całej Polsce” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.