Wsparcie psychologiczno – interwencyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców w sytuacji Covid 19

Izolacja i epidemia przyniosła cały szereg problemów związanych ze szkołą, nauczaniem, relacjami. Młodzi ludzie po półrocznej przerwie w chodzeniu do szkoły, mogą ujawniać wiele problemów. Zarówno związanych z radzeniem sobie z nauką, jak i z radzeniem sobie w sytuacjach rówieśniczych i rodzinnych. To samo dotyczy dorosłych, którzy towarzyszą młodym ludziom.

Psycholodzy i pedagodzy szkolni już dziś kontaktują się z nami, czy będziemy w stanie udzielić wsparcia, bo wiedzą, że problemy po powrocie do szkoły mogą przerosnąć możliwości placówek. Zgłaszają się do nas też pracownicy świetlic środowiskowych, które zawiesiły swoja działalność na czas izolacji i już dostrzegają problemy psychologiczne swoich podopiecznych.

Co proponujemy?

  • Zaplanowaliśmy spotkania interwencji kryzysowej i poradnictwo psychologiczne dla młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi, których rodzice są w trudnej sytuacji finansowej.
  • Dwa webinary: 1) Rozmowa z terapeutą młodzieżowym nt. problemów młodzieży wynikających z izolacji i sposobów radzenia sobie z nimi, 2) Rozmowa z wirusologiem przygotowana pod kątem młodych ludzi: Jak się zabezpieczyć? Na co zwracać uwagę? Jak reagować na objawy?

Rozmowy będą rozesłane do łódzkich placówek i dostępne na naszych portalach społecznościowych i stronie Internetowej.

Chcesz umówić się na spotkanie? Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń i umów się na spotkanie: 510 143 076 Aleksandra Dulas.

Zadanie „Wsparcie psychologiczno – interwencyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców w sytuacji Covid 19” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.