PHERECLOS, czyli innowacje w edukacji

Jesteśmy partnerem Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego Politechniki Łódzkiej w ramach projektu PHERECLOS – Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling, który jest koordynowany przez
Uniwersytet Dziecięcy w Wiedniu.

Projekt zakłada współpracę szkół i ośrodków akademickich z myślą o stworzeniu wspólnych środowisk edukacyjnych. W ramach projektu powstanie sześć „Lokalnych klastrów edukacyjnych” (ang. Local Education Clusters, LEC), które będą działać jako czynniki sprzyjające innowacjom w edukacji, skupiając szkoły i inne podmioty w systemie edukacyjnym (uniwersytety, organizacje rządowe i pozarządowe, firmy, organizacje charytatywne, muzea). 

LEC będą inkubatorami umożliwiającymi dialog i podejmującymi wspólne działania między tymi organizacjami na nakładających się obszarach edukacji formalnej i pozaformalnej.
Ich działalność będzie dotyczyć wielorakich obszarów tematycznych, angażować szkoły oraz badać i wdrażać różne koncepcje i podejścia dydaktyczne. Będą odgrywać fundamentalną rolę w uczeniu dzieci i młodzieży krytycznego myślenia i podejmowania świadomych decyzji, skupiając się między innymi na konkurencyjności i zrównoważonym rozwoju.

Powstanie 6 lokalnych klastrów:
Wiedeń (Austria), Kuopio (Finlandia), Łódź (Polska), Porto (Portugalia), Triest (Włochy)
i Medellin (Kolumbia).

ŁUD zakłada LEC współpracujący ze szkołą podstawową i fundacją. Odbędą się warsztaty dla nauczycieli oraz konferencja dla dzieci dotycząca lokalnego rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie: https://p.lodz.pl/arch/pl/phereclos, https://www.phereclos.eu/