SPUNK w Toruniu

Gdzie nas zaproszą, tam jedziemy! Robimy znakomite spotkania dla rodziców, opowiadamy o programie, o tym, jak prowadzimy zajęcia i jakie treści poruszamy. Prowadzimy warsztaty dla młodzieży, bo wiemy, że wiedza to potęga i pozwala podejmować bardziej świadome decyzje. Szkolimy nauczycieli. Dzielimy się wiedzą, odpowiadamy na pytania, szukamy rozwiązań, wspieramy.

Piszcie, dzwońcie!