Co to jest spunk? Warsztaty z filozofowania z dziećmi

Punktem wyjścia do filozofowania będą klasyki literatury dziecięcej, będziemy zatem ćwiczyć umiejętność słuchania, rozumienia, interpretacji i dyskusji nad omawianymi tematami. Zależy nam na tym, aby zajęcia odbywały się w bibliotekach miejskich, aby promować je jako miejsca spotkań z książką.

Działania:

  • 3 warsztaty z dociekań filozoficznych po 1,5 godz. dla jednej i tej samej grupy dzieci w wieku 1 – 3 klasa Szkoły Podstawowej (min. 15 os.) w oparciu o wybrane książki: Przygody Piotrusia Pana, Niekończąca się historia, Ronja, córka zbójnika, Bracia lwie Serce, Pippi Pończoszanka,
  • wybór pytań filozoficznych, które z punktu widzenia dzieci są ważne i które każdy powinien sobie zadać.  Pytania mają za zadanie skłaniać do myślenia, zastanowienia się nad sobą, innymi, światem, pokazać radość z myślenia, a także zaskakiwać. Pytania znajdą się na plakatach rozwieszonych w różnych częściach miasta, w bibliotekach, ośrodkach kultury, księgarniach, kawiarniach,
  • promocja projektu w lokalnych mediach: przedstawicielka Fundacji SPUNK i Biblioteki Miejskiej w Łodzi, dzieci i nauczycielki (opcjonalnie, dla chętnych).

Czas trwania: 1.11 – 8.12.2019. Miejsce spotkań: wybrana filia Biblioteki Miejskiej w Łodzi, w okolicy szkoły. Koordynacja: Anna Jurek.

Projekt jest realizowany w celu kształcenia wśród dzieci samodzielnego myślenia, otwartości i wszechstronności. Twórcą idei dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą jest prof. Mathew Lipman z The Institute for Advancement of Philosophy for Children (IAPC) w Montclair State University w USA, autor programu edukacyjnego Filozofia dla Dzieci.

Cele realizowane w ramach proponowanego programu edukacyjnego:

• doskonalenie umiejętności myślowo-językowych,

• zdobywanie umiejętności wydawania samodzielnych i przemyślanych sądów,

• rozwijanie umiejętności komunikacji,

• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, dialogu, tolerancji i otwartości,

• łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi,

• rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej.

Mimo bardzo szybko rozwijające się technologii i nowych mediów wartości krytycznego myślenia zawsze będą niezbędne do tego, aby być świadomą, niezależną jednostką tak w grupie rówieśniczej, jak i w społeczeństwie. Wartość krytycznego, niezależnego myślenia, umiejętność rozumienia tekstów kultury, ich interpretacji oraz umiejętność odnoszenia ich do siebie i swojego doświadczenia życiowego są zawarte w ZALECENIU RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG)(2018/C 189/01), które stanowią podstawę dla opracowania podstawy programowej przyjętej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Naszym partnerem jest Biblioteka Miejska w Łodzi.

Projekt dofinansowano w ramach Programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 realizowanego przez Centrum OPUS, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.