Internet a seksualizacja, seminarium we Wrocławiu

W dniu 19.10.2019 r. we Wrocławiu, Aleksandra Dulas wygłosiła referat „Internet a seksualizacja” w ramach V Seminarium Naukowego „Promocja zdrowia w działaniu”, poświęconego w tej edycji promocji zdrowia dzieci i młodzieży. Wydarzenie było organizowane przez Sekcję Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS i Fundację Kreatywnie dla Zdrowia.

Podczas Seminarium przedstawione zostały jeszcze dwa referaty:
„Zachowania samobójcze młodzieży” – wybrane aspekty zjawiska” – zaprezentowany przez Krzysztofa Rosę z Zakładu Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
„Osoba nieneurotypowa w grupie rówieśniczej. Jak z dziećmi i młodzieżą rozmawiać o zaburzeniach ze spectrum autyzmu. Rozważania wstępne”, przedstawiony przez Maja Drzazga-Lech z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, we współautorstwie z Martą Ir z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Fotorelacja z wydarzenia (Fot. Fotografia Pamela Gałka): kreatywniedlazdrowia.pl/VSNgaleria.php