Odpowiedź Fundacji na list od Kuratorium Oświaty w Łodzi

W 2010 roku program realizowanej przez nas edukacji seksualnej dostał, na ręce naszej prezeski Aleksandry Dulas rekomendację od ówczesnego kuratora oświaty. Został uznany za ciekawy, potrzebny i wartościowy. Po 9 latach inny, nowy kurator uznał, że że ta rekomendacja nam się nie należy. Pozwoliłyśmy sobie się z nim nie zgodzić. Oto nasza odpowiedź.

Dwa pozostałe listy: