Protest nauczycielek i nauczycieli

Całym sercem popieramy Strajk nauczycieli! Dla nas także ważna jest edukacja oparta na filarach:
* zaangażowanych, pełnych pasji nauczycieli, * dzieci, które czują się bezpiecznie w społeczności szkolnej, mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty,

* programów nauczania, które uczą niezależnego, samodzielnego myślenia, wrażliwości na drugiego człowieka i umiejętności odnajdywania się w dzisiejszym świecie,
oraz
* rodziców, którzy włączają się w życie szkoły, bo wiedzą, że ta przygotowuje ich dzieci do wyzwań codzienności i przyszłości.
Postulat wyższych zarobków jest dla nas oczywisty. Chodzi tu o godność i szacunek, który należy się nauczycielkom i nauczycielom, jak i każdemu innemu człowiekowi.
Jesteśmy z Wami!