List Kuratorium Oświaty w Łodzi do SPUNKA

Nieoczekiwanie otrzymaliśmy list z łódzkiego Kuratorium Oświaty w Łodzi wzywający nas do usunięcia rekomendacji tegoż Kuratorium dla programu edukacji seksualnej, którą otrzymałyśmy w listopadzie 2010 r. Program edukacji seksualnej został wówczas stworzony przez Aleksandrę Dulas i Annę Jurek oraz współpracujące z Fundacją edukatorki i edukatorów. Jeszcze wtedy funkcjonowałyśmy pod egidą Fundacji „Jaskółka”. Program realizujemy od 9 lat. Na przestrzeni czasu został wzbogacony o treści dot. bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń związanych z pornografią. Oznacza to, że teraz jest lepszy, więc raczej spodziewałyśmy się chęci wystawienia bardziej aktualnej rekomendacji. A tu takie dziwy!

Oba listy można znaleźć poniżej:

Przygotowujemy odpowiedź na pismo i wkrótce je tutaj opublikujemy.