SPUNK dla działań antydyskryminacyjnych

Fot. Materiały UMŁ

Ola Dulas jest członkinią zespołu, pracującego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania, nad koncepcją Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi.

Działamy!

„Za cel Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych (WPDA) uznajemy  wyeliminowanie w jak największym możliwym stopniu dyskryminacji w życiu społecznym Łodzi.  WPDA ma za zadanie stworzyć systemy oddziaływania na tworzenie i stosowanie prawa lokalnego, ład instytucjonalny oraz zachowania społeczne tak, aby nie był  naruszana  zasada równego  traktowania. Polityka równego traktowania powinna mieć charakter horyzontalny stąd konieczność przygotowania wieloletniego programu.”

Więcej: Wieloletni Program Działań Antydyskryminacyjnych