SPUNK w Działaniach

Fo. Tomasz Ogrodowczyk

Rozpoczęliśmy współpracę z Fundacja Działania w ramach projektu Świetlice Artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi.

Prowadzimy warsztaty z edukacji seksualnej i filozofowania z dziećmi.

 

„Świetlice artystyczne” to sprawdzony model Działań – zmiany poprzez kulturę w społecznym
wymiarze rewitalizacji. Ma na celu niwelowanie barier w dostępie do kultury w wymiarach:
przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym. Daje młodym ludziom szansę konstruktywnego uczestnictwa w życiu społeczności.

Odbiorcami programu edukacyjno-artystycznego są podopieczni placówek opiekuńczo-
wychowawczych – dzieci i młodzieży. Świetlice artystyczne stwarzają częste i nietuzinkowe za każdym razem, okazje do wyjątkowych, często niezapomnianych przez dzieci spotkań z wybitnymi, uznanymi artystami i edukatorami. Program realizowany przez liczną kadrę z daną intensywnością, przy tak dużej różnorodności i oryginalności tematów, jest docenianym wsparciem instytucji prowadzących dane placówki.

Więcej o działaniach Fundacji: https://web.facebook.com/dzialania/