Fatalne zdarzenia, debata na temat przemocy domowej

pixabay.com

W 2016 r. 91 789 osób doświadczyło przemocy domowej, w tym 66 930 to były kobiety*. Szacuje się, że każdego roku ginie w Polsce około 150 kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. To trzy kobiety tygodniowo. Nie wiadomo, ile kobiet faktycznie doznaje przemocy ze strony swoich partnerów lub małżonków. Osoby te często nie zgłaszają się na policję, obawiając się wtórnej wiktymizacji lub braku profesjonalnej pomocy.

Jak wesprzeć osobę, która znajduje się w takiej sytuacji? Jak wygląda procedura zgłaszania przemocy domowej? Jak się do niej przygotować?
Na pytania będą odpowiadać:
– mecenas Małgorzata Tatucha z Centrum Praw Kobiet,
– psycholog Dariusz Sobieski z Fundacji interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej Subvenio,
– aspirant Katarzyna Pietrzak z Wydziału Prewencji Policji w Łodzi,
– Maria Gajek, członkini Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Urzędzie Miasta Łodzi.
Pytać będzie Anna Jurek z Fundacji SPUNK, redaktorka Łódzkiej Gazety Społecznej Miasto Ł.

Organizatorkami wydarzenia są: Karolina Jędrzejczyk i Magda Wdowczyk, studentki III roku Międzynarodowych Studiów Kulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Parterami spotkania są: Centrum Praw Kobiet w Łodzi, Fundacji interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej Subvenio, Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom.

Patronem medialnym wydarzenia jest Łódzka Gazeta Społeczna Miasto Ł.

Informacje nt. wydarzenia można znaleźć tutaj: Fatalne zdarzenia, wydarzenie

*Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html