O dialogu międzykulturowym w projekcie Digital Youth

W dniach 12 – 19 października 2017 r. trójka naszych współpracowników wzięła udział w szkoleniu dla pracowników młodzieżowych pt. Digital Youth. Przez osiem dni ponad trzydzieści osób z ośmiu krajów dyskutowało o kształceniu międzykulturowym, wartościach, które za nim stoją, wyzwaniach współczesnego świata, w którym doświadczamy przenikania się kultur, a także wymieniało się doświadczeniami z pracy z młodzieżą w swoich krajach.

W ciągu kilku dni uczestnicy i uczestniczki nakręcili, zmontowali i zaprezentowali pięć filmów, które promują idee: dialogu międzykulturowego, równości, wzajemnego uczenia się i inspirowania opartego na różnorodności i bogactwie różnych kultur.
Dwa z nich zostały zgłoszone do międzynarodowych konkursów filmów
krótkometrażowych!

Szkolenie odbyło się w Patarze – pięknej tureckiej miejscowości.

Obejrzyj filmy, które powstały:

Fabio Beltotto „The Power of Being Together”

Lukas Arslan “The Knife”:

Hasan Baba “Holy Road”:

Fundacja SPUNK była partnerem projektu.

Projekt został w pełni sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.