O równości w szkole

Fot. Archiwum UMŁ

Aleksandra Dulas razem z radną SLD Małgorzatą Moskwą-Wodnicką mówiły dzisiaj w Urzędzie Miasta Łodzi o potrzebie działań antydyskryminacyjnych w szkołach. Każdy uczeń i każda uczennica powinni czuć się bezpiecznie w miejscu, w którym przebywają do 8 godzin dziennie, bez względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie, wyznanie, niepełnosprawność czy status materialny.