O różnorodności kulturowej, dialogu i uczeniu się przez całe życie, Turcja 2017

Aleksandra Dulas i Anna Jurek wyjechały do Turcji, aby wziąć udział w szkoleniu „Multipliers of non Formal & Intercultural Communication” realizowanym przez niemiecką organizację Kultur&Art. Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy na temat różnorodności kulturowej, znaczenia dialogu międzykulturowego, mechanizmów stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji. Ważnym celem treningu było wzmocnienie trenerów pracujących z młodzieżą w wykorzystywaniu edukacji nieformalnej do kształtowania wśród młodych ludzi postaw: otwarcia, tolerancji, solidarności i ciekawości poznawczej względem kultur innych niż własna.

Różnorodność kulturowa stała się nie tylko faktem, ale także wyzwaniem współczesnych czasów. Wszyscy żyjemy w coraz bardziej zmieniającym się środowisku i stajemy się częścią coraz bardziej zróżnicowanego społeczeństwa pod względem pochodzenia, wyznania, wartości. Dlatego coraz większy nacisk kładzie się na oodkrywanie głównych teorii i koncepcji związanych z uczeniem się międzykulturowym. Unia Europejska stawia na szkolenie kompetencji dialogu odnoszących się do takich kwestii jak: kultura, tożsamość, różnorodność, wykluczenie społeczne, mechanizmy stereotypizacji, uprzedzenia i dyskryminacja, uczenie się przez całe życie.

Więcej informacji nt projektu: Info Pack

Projekt finansowany w ramach programu Erasmus+