Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich

Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich objął honorowym patronatem projekt „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”, który realizujemy dla Miasta Łodzi. DUMA :)!

Panie Rzeczniku, także Pana serdecznie pozdrawiamy :).