No to siup, jedziemy na Woodstock!

Razem ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Integracji Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Czemu nie?” będziemy do Waszej dyspozycji podczas 22 edycji Woodstock Festival Poland.

Zapraszamy na warsztaty z edukacji seksualnej i rozmowy o seksualności:

Woodstock, program Czemu nie? i SPUNK

Do zobaczenia!