Poparcie młodzieży dla działań Fundacji

MRMMłodzieżowa Rada Miejska w Łodzi właśnie udzieliła poparcia działaniom Fundacji na rzecz edukacji seksualnej. Ten głos jest dla nas szczególnie ważny, bo to młodzi ludzie są odbiorcą naszego programu. Dziękujemy!