Zajęcia z filozofowania

FilozofiaNasza edukatorka Anna Jurek zaczęła prowadzić zajęcia z filozofowania z dziećmi. W Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi pracuje z grupą 11 osób w wieku 6 – 9 lat. Na pierwszych zajęciach dzieci podawały skojarzenia do słowa „Filozofia”, rysowały „pytanie” i formułowały pytania, które w ich odczuciu są filozoficzne, i które odwołują się do tematów ich interesujących.

Poniżej załączamy niektóre z efektów pracy dzieci:Filozofia

Pytania filozoficzne:pytania filozoficzne dzieci

Więcej informacji o programie filozofowania z dziećmi i młodzieżą można znaleźć w zakładce: Edukacja Filozoficzna.