Wizyta w Holandii, rzecz o edukacji seksualnej

Fot. Archiwum FundacjiW ostatnim tygodniu października nasza edukatorka Anna Jurek była na wizycie studyjnej w Holandii, aby dowiedzieć się, w jaki sposób edukacja seksualna funkcjonuje w kraju tulipanów i wiatraków. Pomysł na wyjazd zaproponowała Ambasadzie Holandii Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”.

Wizyta obejmowała spotkania w Ministerstwach: Spraw Zagranicznych, Edukacji, Kultury i Nauki, Zdrowia i Sportu, w publicznej poradni zdrowia w Amsterdamie (GGD Amsterdam), w organizacjach działających na rzecz edukacji seksualnej i praw reprodukcyjnych takich jak: SOA AIDS, Rutgers, Choice for Youth, COC Netherlands oraz w szkole chrześcijańskiej – Christelijk Lyceum Veenendaal. Spotkaliśmy się także z członkiniami grupy teatralnej Theatre Group Playback, która wystawia przedstawienia skierowane do uczniów i rodziców dotyczące tematów dojrzewania emocjonalnego i fizycznego, relacji międzyludzkich i seksualności.

Otwartość, szacunek, zaufanie, troska, dialog – to są słowa, które były kluczowe dla postawy osób pracujących w ministerstwach, szkołach, organizacjach pozarządowych, placówkach zdrowia.