Park Kulturowy ul. Piotrkowskiej – konsultacje społeczne

park kulturowyJak powinny wyglądać ogródki restauracyjne w centrum miasta?

Jakie wydarzenia kulturalne i sportowe powinny mieć miejsce przy ulicy Piotrkowskiej?

Czy w nocy alkohol powinien być srzedawany poza lokalami gastronomicznymi?

Park Kulturowy to nowy pomysł miasta na uporządkowanie przestrzeni na ulicy Piotrkowskiej i w jej najbliższych okolicach. Przedmiotem konsultacji jest regulamin parku kulturowego tworzonego na obszarze ulicy Piotrkowskiej, zwany dalej regulaminem parku.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 26 maja 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. do godz. 20.00 w formie:

  • dwóch spacerów badawczych,
  • trzech spotkań warsztatowych: 11, 18 i 25 czerwca umożliwiających omówienie i ocenę konsultowanego regulaminu parku, wyrażenie opinii oraz zgłoszenia propozycji dodatkowych zapisów. Spotkania odbędą się w godzinach 17.00 – 19.00, w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Łodzi,
  • otwartego spotkania umożliwiającego podsumowanie przeprowadzonych konsultacji,
  • zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym: https://docs.google.com/a/spunk.pl/forms/d/1cGVW4z-70xV11uJWi2g9_-TSKUha7h5J9hELDRws0UU/viewform?c=0&w=1

Ze względu na potrzeby organizacyjne, uczestnictwo w spotkaniach warsztatowych oraz w spotkaniu podsumowującym należy zgłaszać najpóźniej na tydzień przed planowanym spotkaniem, poprzez przekazanie wiadomości elektronicznej na adres: mkz@uml.lodz.pl (w tytule wpisując „Zgłoszenie udziału w spotkaniu warsztatowym/spotkaniu podsumowującym w dniu …”) lub telefonicznie pod numer telefonu: (42) 638 43 33, w godzinach 8.00 – 16.00 (pn., śr.-pt.) oraz 9.00 – 17.00 (wt.).

Ogłoszenie o konsultacjach, formularz konsultacji społecznych regulaminu parku kulturowego tworzonego na obszarze ulicy Piotrkowskiej, regulamin parku kulturowego oraz wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:

http://www.uml.lodz.pl/samorzad/konsultacje_spoleczne/park_kulturowy

www.bit.do/park_kulturowy

https://www.facebook.com/events/959295730789803/