Szkolenia dla Animatorów Edukacji Seksualnej, marzec 2015

SPUNK SZKOLENIAFundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK zaprasza na kolejny cykl szkoleń dla przyszłych edukatorów seksualnych. Szkolenia mają na celu wykształcenie kadry, która mogłaby w przyszłości współpracować z Fundacją oraz realizować autorski program edukacji seksualnej. Pierwszy etap kolejnego cyklu szkoleń odbędzie się w dniach 14 – 15 marca 2015 r., w godz. 10.00 – 18.00 w Łodzi.

Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 1800 osób w wieku gimnazjalnym i licealnym!

Uczestnicy szkolenia poznają autorską metodę prowadzenia warsztatów stworzoną przez edukatorów z Fundacji SPUNK. W ramach pierwszego etapu przez 16 godzin będą uczestniczyć w całym cyklu warsztatów, poznając jego zagadnienia oraz metody pracy z młodzieżą. Drugi etap to szkolenie praktyczne, prowadzenie zajęć z młodzieżą. Trzeci etap to egzamin z wiedzy. Zaliczenie wszystkich 3 etapów szkolenia upoważnia do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej według programu Fundacji, co zostanie poparte pisemną rekomendacją.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo do dnia 04 marca 2015 r. na adres fundacja@spunk.pl dopiskiem w tytule: Szkolenie dla AES’ów.

Cena pierwszego etapu: 400 zł, płatna przelewem do 09 marca 2015 r. na konto: 70 1160 2202 0000 0002 4715 9618, Bank Millenium.
Po dokonaniu przelewu proszę potwierdzić go mailowo.

Dodatkowych informacji udzielamy mailowo pod adresem: fundacja@spunk.pl lub telefonicznie pod numerami: 661 143 076.

Serdecznie zapraszamy!