Ograniczenia w budżecie miasta, czyli na co Łódź (nie) wyda pieniędzy

Tata MamaProgram „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV” jest realizowany na terenie Łodzi od 2012r. Celem projektu było (i jest) zmniejszenie wśród łódzkich gimnazjalistów zagrożenia podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych, których efektem są niechciane, przedwczesne ciąże, zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, problemy psychologiczne i społeczne. W czym problem?

W 2012r. kwota jaką miasto zarezerwowało na realizację projektu wynosiła 36.000 zł, co dało możliwość poprowadzenia zajęć dla 644 osób w 16 placówkach. W 2014 r. kwota zarezerwowana na zadanie wyniosła 28.000 zł – ok 400 os. , 9 placówek. W 2015 r. miasto jest gotowe przeznaczyć na ten cel już tylko 21.400zł. Czy to oznacza, ze program przestał być ważny dla łodzian? Nie, ale jak czytamy w stanowisku Prezydent Miasta zaprezentowanym w Raporcie z konsultacji społecznych:

„Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz w związku z realizowanymi innymi działaniami o charakterze profilaktycznym nie ma możliwości uwzględnienia zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego projektu w budżecie miasta”

Polecamy zapoznanie się z pozycją 103 Raportu z Konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040

raport