Rodzice mówią „tak” zajęciom prowadzonym przez SPUNK

sos_paw-logoW ramach projektu „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek…” Przedstawiciele Fundacji SPUNK poprowadzili pierwsze spotkanie z rodzicami podopiecznych, którzy wezmą udział w zajęciach. Spotkanie odbyło się w łódzkiej Pracowni Alternatywnego Wychowania  PAW mającej swoją siedzibę przy ul. Wólczańskiej 225. Każdy z rodziców otrzymał spis zagadnień o których będzie uczyło się jego dziecko oraz formularz zgody uprawniający do uczestnictwa w zajęciach. Ku nasze naszemu zadowoleniu wszyscy rodzice wyrazili zgodę na udział ich dzieci w zajęciach.

http://www.pawlodz.org/