Szkolenie z HIV/AIDS

SKAW dniu 12.04.2014 r. odbyło się szkolenie z profilaktyki HIV/AIDS prowadzone przez Cezarego Fidora i Artura Lutarewicza ze Społecznego Komitetu ds. AIDS dla edukatorów i edukatorek Fundacji.

Szkolenie dotyczyło pogłębienia wiedzy z zakresu: dróg i płynów, przez które można się zakazić HIV, zachowań ryzykownych, korelacji między określonymi stylami życia a możliwością zakażenia wirusem oraz sposobów wykrywania i leczenia osób zakażonych wirusem.

Więcej informacji o Komitecie i jego działaniach: http://www.skaids.org/

Więcej informacji o HIV/AIDS: http://www.aids.gov.pl/