Zajęcia w Cieszynie

1463399_657632777622588_36100157_nW dniach 7 – 8 grudnia 2013 r. na zaproszenie Krytyki Politycznej w Cieszynie, edukatorki Fundacji poprowadziły zajęcia dotyczące edukacji seksualnej, w tym zachowań przemocowych.      Program i podejmowane w jego ramach tematy zostały przyjęte bardzo pozytywnie ze względu na szerokie ujęcie poruszanych kwestii oddające problemy, z którymi boryka się dziś młodzież.