Współpraca z MOS nr 2 w Łodzi

MOS nr 2, 1Od kilku miesięcy współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Socjoterapii nr 2 w Łodzi w zakresie prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej dla podopiecznych z placówki. Poniżej załączamy opinie z Ośrodka, dziękując jednocześnie fantastycznej młodzieży, pracownikom placówki i jej Dyrektorowi za ciepłe przyjęcie, wsparcie i współpracę.