MEDIA(k)cje – warsztaty dla młodzieży licealnej

Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi

Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi

Fundacja SPUNK jest współrealizatorem projektu „MEDIA(k)cje. Nowe: media, dyskusje, działania 2.0.” To unikalne działanie łączące kulturę, edukację i nowoczesną technologię. Zakłada wzmocnienie kompetencji w zakresie kreatywności i nowych mediów wśród łódzkiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, ale także integrację z nauczycielami i społecznością akademicką w przestrzeni pozaszkolnej.

Celem projektu jest kształtowanie wśród uczniów postawy krytycznego myślenia, analizy informacji i czynnego uczestnictwa w kulturze oraz wyposarzenia ich w unikalne kompetencje cyfrowe i kulturalne.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego. Z ramienia Stowarzyszenia projekt realizuje w Łodzi Świetlica Krytyki Politycznej.

Projekt współfinansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.