Edukacja seksualna a Budżet Obywatelski w Łodzi

boW ramach zadań do Budżetu Obywatelskiego został zgłoszony pomysł utworzenia Punktu konsultacyjnego z zakresu edukacji seksualnej dla młodzieży (projekt ogólnomiejski L0131). Fundacja popiera ten pomysł i zachęca do głosowania w dniach 21 – 29 września!

Spoty promujące zadanie:


Punkt konsultacyjny miałby działać w czterech aspektach: 1) warsztaty dla młodzieży szkolnej, 2) indywidualne porady i konsultacje ze specjalistami: psychologiem/żką, ginekologiem/żką, terapeutą/tką oraz prawnikiem/czką, specjalistami/-tkami od kontaktów z młodzieżą, 3) prowadzenie telefonu i maila zaufania, 4) współpraca ze świetlicami środowiskowymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, ośrodkami socjoterapii, domami dziecka i szkołami. Wsparcie powinno obejmować młodzież, rodziców i nauczycieli.

Więcej o budżecie: http://budzet.dlalodzi.info/