O edukacji równościowej na Łódzkim Kongresie Kobiet

Kongres Kobiet Łódź

W dniu 20 kwietnia br. odbędzie się w Łodzi Kongres Kobiet. Wśród wielu paneli będzie miał miejsce panel poświęcony edukacji równościowej.

Panel koordynuje Anna Jurek.

Patronat nad nim objęła Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi.

Zaproszeni do panelu goście i gościnie zmierzą się z pytaniami:
– Czy edukacja równościowa powinna znajdować swoje stale miejsce w procesie edukacji?
– Jakie tematy powinna obejmować?
– Jak i przez kogo powinna być prowadzona?
– Jakie są konsekwencje braku tego typu edukacji?
– Na jakie problemy jest ona odpowiedzią?

Panelistki/Paneliści:
Kinga Karp, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Katarzyna Gajek, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
Ola Dulas, Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK – moderatorka rozmowy z dyrektorami i dyrektorakmi szkół
Hala Kwaśna i Elżbieta Boryniec, Latające Babcie o komunikacji empatycznej
Julian Czurko, Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK
Grażyna Zygadło, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Uniwersytet Łódzki

http://www.lodzkikongreskobiet.pl/

O Kongresie