Sprawozdanie z realizacji projektu „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek…” na sesji Rady Miejskiej

W dniu 6 marca 2013 r. na sesji Rady Miejskiej Anna Jurek i Aleksandra Dulas przedstawiały wyniki z realizowanego w okresie 17.09 – 20.12.2012 zadania publicznego „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV”. Zajęcia przeprowadzono w 16 placówkach oświatowych, w tym w gimnazjach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i świetlicach środowiskowych. W zajęciach wzięło udział 664 osób. Przeprowadzono 280 godz. zajęć. Po stronie szkół i placówek znajdowało się 16 osób związanych z realizacją projektu. Program uzyskał 16 pozytywnych rekomendacji.