SPUNK na Forgesie

kluczW dniu 4.11.2012 r. Fundacja wzięła udział w I Forum Organizacji Ekonomii Społecznej (Forges) organizowanym przez Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej KLUCZ. Mówiliśmy o działaniach na rzecz edukacji seksualnej w kontekście dobrych praktyk ekonomiczno-społecznych, wspieranych przez Centrum KLUCZ.

Więcej: http://centrumklucz.pl/cwps/forges-1/.